Translation

Den process där en kopia av en gen, ett budbärar-RNA (mRNA), används som mall för att tillverka ett protein. Under translationen sätter sig ribosomer ”runt” ett mRNA och läser av informationen. Varje triplett av nukleotider (kodon) i mRNA-molekylen översätts med en aminosyra som kopplas på det växande proteinet. Translation kallas också för proteinsyntes.