Triploid

En organism med tre kromosomuppsättningar. Det gör att meiosen inte fungerar som den ska och organismen blir steril. Ett exempel på en triploid gröda är banan. De bruna prickarna i det inre av bananen är början till frön, men de utvecklats inte. Diploida bananer innehåller kärnor (frön).

Illustration av banan och dess föregångare. Foto: Gunilla Elam.
Triploid banan och dess diploida föregångare med frön. Illustration och copyright: Gunilla Elam