Trisomi

En kromosomavvikelse som innebär att det finns tre istället för två av någon kromosom.