Utsäde

Grunden för odling som till exempel frön och knölar.