Växtförädling

De förändringar som människor har gjort, och fortfarande gör, i växters genom för att växtens egenskaper ska passa våra behov.