Viroider

Små enkelsträngade cirkulära RNA-molekyler som kan orsaka sjukdom hos växter. De kan föröka sig i växtceller med hjälp av växtens proteiner och kan spridas från växt till växt via bland annat bladlöss.