Virusvektor

Virus som transporterar nytt DNA in i en cell.