Xenotransplantation

Celler, vävnad eller organ transplanteras över artgränserna. Till exempel från gris till människa.