Zinkfingernukleas

En genomredigeringsteknik som bygger på att ett restriktionsenzym (zinkfingernukleas) klipper i DNA-spiralen.