Zygot

En diploid cell som bildas då två haploida könsceller smälter samman vid befruktningen vid sexuell förökning.