Genteknikens utveckling 2022

Inledning

Gentekniknämnden ska varje år lämna en rapport till regeringen som beskriver utvecklingen inom genteknikområdet under det senaste kalenderår samt miljöbalkens påverkan på forskning och utveckling. Referaten i rapporten bygger till största delen på naturvetenskapliga artiklar publicerade i internationella tidskrifter, men här finns också referat som rör till exempel lagstiftning.

Ett axplock ur rapporten:

  • Över hundra ton av det Gyllene Riset har odlats i Filippinerna och kommer delas ut till barn och gravida. Riset har modifierats genetiskt att bilda betakaroten som i kroppen omvandlas till A-vitamin. Riset motverkar A-vitaminbrist som är ett stort hälsoproblem i fattiga länder (sid. 18–19).
  • Tomater har genomredigerats med CRISPR/Cas9 att bilda stora mängder D-vitamin. Tomaterna försöksodlades under sommaren 2022 efter att Storbritannien lättat på sin GMO-lagstiftning (sid. 33–34, 73).Genetiskt modifierade spirulina-alger har visats kunna tillverka stora mängder terapeutiska proteiner som kan användas till läkemedel (sid. 35–36).
  • I USA har nötdjur som genomredigerade med CRISPR/Cas9 fått grönt ljus av Food and Drug Administration (FDA). En mutation som ger djuren kortare päls och bättre anpassning till ett varmt klimat har inducerats med CRISPR/Cas9 (sid. 38).
  • Inom EU har två nya genterapier godkänts. En för behandling av tre typer av cancer i lymfsystemet hos vuxna, och en för behandling av hemofili A (sid. 42).
  • CAR-T-cellterapi som tidigare bara används som cancerbehandling har gett positiv behandlingseffekt för patienter med den autoimmuna sjukdomen SLE (sid. 45-46).
  • Den cancerpatient som blev den första i världen att behandlas med basredigerade CAR-T-celler har tillfrisknat. Basredigering är en vidareutveckling av CRISPR/Cas-tekniken (sid. 46–47).
  • En svårt hjärtsjuk man i Maryland, USA, blev den första person att leva med ett transplanterat hjärta från en genetiskt modifierad gris. Mannen levde under två månader med hjärtat innan han avled (sid. 53).
  • Nobelpriset i medicin gick 2022 till Svante Pääbo, för hans forskning om utdöda människoarters DNA och människans utveckling (sid. 54).
  • EU-kommissionen ser över GMO-lagstiftningen för växter och vissa nya genomiska tekniker. Ett publikt hörande av EU:s medborgare gjorde tydligt att en majoritet inte anser att lagstiftningen är adekvat för att hantera de här teknikerna. Kommissionen ska lägga fram ett lagförslag andra kvartalet 2023 (sid. 72).

Läs hela rapporten här.