Genteknikens utveckling 2023

Inledning

Gentekniknämnden ska varje år lämna en rapport till regeringen som beskriver utvecklingen inom genteknikområdet under det senaste kalenderår samt miljöbalkens påverkan på forskning och utveckling. Referaten i rapporten bygger till största delen på naturvetenskapliga artiklar publicerade i internationella tidskrifter, men här finns också referat som rör till exempel lagstiftning.

Läs hela rapporten här (öppnas som pdf).

Ett axplock ur rapporten:

 • Storbritannien antog Genetic Technology (Precision Breeding) Act som lyfter ut genomredigerade organismer (med t.ex. CRISPR/Cas9), som här kallas precisions-förädlade, för separat reglering från genetiskt modifierade organismer. Lagen kommer till en början tillämpas bara på växter och i England.
 • I USA har fler än 60 genomredigerade växter undantagits reglering och många av dem kan nu komma ut på marknaden .
 • En genomredigerad potatis som inte blir brun om den skadas har undantagits reglering i Argentina. Den kan nu vidareförädlas och så småningom komma ut på marknaden.
 • Det är tio år sedan den första växten genomredigerades med CRISPR/Cas9. Nu samlar en databas över 800 vetenskapliga artiklar med 80 olika genomredigerade grödor som fått många olika egenskaper, de flesta inriktade mot olika hållbarhetsmål.
 • Höns har fått skydd mot att bli sjuka i fågelinfluensa med hjälp av CRISPR/Cas9. Ännu är skyddet inte heltäckande men försöket är lovande .
 • En genterapi för behandling av hemofili B (blödarsjuka) godkändes inom EU.
 • En CAR-T-cellterapi gav positiv behandlingseffekt hos patienter med autoimmuna sjukdomen myasthenia gravis.
 • Den första CRISPR-baserade genterapin har godkänts. Behandlingen godkändes i Storbritannien och USA och är utvecklad mot de två blodsjukdomarna sicklecellanemi och beta-thalassemi.
 • Behandling med basredigering prövas för första gången och ger en positiv behandlingseffekt mot ärftligt högt kolesterol.
 • En jästsvamp med ett till hälften artificiellt genom överlever och växer. Aldrig förr har forskare lyckats byta ut en så stor andel DNA mot syntetiskt DNA i en eukaryot organism.
 • EU-kommissionen lade fram ett föreslag på ny förordning som lyfter ut växter förädlade med nya genomiska tekniker (t.ex. CRISPR/Cas9) från reglering enligt gällande lagstiftning för genetiskt modifierade organismer, om de kan anses vara ekvivalenta med konventionellt förädlade växter.