Yttranden 2008

Diarienr Mottagare Yttrande Beslut
015/2008 JordbruksverketSe yttrande
019/2008 JordbruksverketSe yttrande
020/2008 LivsmedelsverketSe yttrande
021/2008 LivsmedelsverketSe yttrande
024/2008 JordbruksverketSe yttrande
025/2008 JordbruksverketSe yttrande
026a/2008 JordbruksverketSe yttrande
026b/2008 JordbruksverketSe yttrande
028/2008 JordbruksverketSe yttrande
030/2008 Utbildningsdept. Se yttrande
034/2008 Livsmedelsverket Se yttrande
035/2008 LivsmedelsverketSe yttrande
036/2008 LivsmedelsverketSe yttrande
037/2008 JordbruksverketSe yttrande
039/2008 JordbruksverketSe yttrande
040/2008 JordbruksverketSe yttrande
041/2008 JordbruksverketSe yttrande
044/2008 JordbruksverketSe yttrande
047/2008 Jordbruksdept. Se yttrande
048/2008 JordbruksverketSe yttrande
049/2008 Justitiedept.Se yttrande
054/2008 JordbruksverketSe yttrande
054/2008 JordbruksverketSe yttrande
060/2008 LäkemedelsverketSe yttrande
061a/2008 JordbruksverketSe yttrande
061b/2008 JordbruksverketSe yttrande
064/2008 LivsmedelsverketSe yttrande
065/2008 LivsmedelsverketSe yttrande
066/2008 JordbruksverketSe yttrande
067/2008 JordbruksverketSe yttrande
068/2008 JordbruksverketSe yttrande
069/2008 Jordbruksverket/ LivsmedelsverketSe yttrande
075/2008 Skogsstyrelsen Se yttrande
076/2008 JordbruksverketSe yttrande
077/2008 LäkemedelsverketSe yttrande
080/2008 JordbruksverketSe yttrande
081/2008 JordbruksverketSe yttrande
083/2008 Centrum för biologisk mångfald Se yttrande
083/2008 NaturvårdsverketSe yttrande
086/2008 JordbruksverketSe yttrande
087/2008 JordbruksverketSe yttrande
088/2008 Räddningsverket Se yttrande
089/2008 JordbruksverketSe yttrande
094/2008 JordbruksverketSe yttrande
095/2008 LivsmedelsverketSe yttrande