Yttranden 2012

Diarienr Mottagare Yttrande Filstorlek
113/2011Jordbruksverket
117/2011Jordbruksverket
118/2011Jordbruksverket
005/2012Jordbruksverket
006/2012Jordbruksverket
007/2012Jordbruksverket
007/2012Jordbruksverket
008/2012Livsmedelsverket
024/2012Jordbruksverket
026/2012Landsbygdsdept
036/2012Jordbruksverket
039/2012Livsmedelsverket
043/2012Jordbruksverket
053/2012Jordbruksverket
059/2012Jordbruksverket
060/2012Utbildningsdept
069/2012Livsmedelsverket
070/2012Livsmedelsverket
072/2012Jordbruksverket
079/2012Jordbruksverket
081/2012Landsbygdsdept
089/2012Justitiedept.
091/2012Livsmedelsverket
092/2012Jordbruksverket
103/2012Livsmedelsverket
104/2012Jordbruksverket
107/2012 Jordbruksverket