Yttranden 2012

Diarienr Mottagare Yttrande Beslut
113/2011JordbruksverketSe yttrande
117/2011JordbruksverketSe yttrande
118/2011JordbruksverketSe yttrande
005/2012JordbruksverketSe yttrande
006/2012JordbruksverketSe yttrande
007/2012JordbruksverketSe yttrande
007/2012JordbruksverketSe yttrande
008/2012LivsmedelsverketSe yttrande
024/2012JordbruksverketSe yttrande
026/2012LandsbygdsdeptSe yttrande
036/2012JordbruksverketSe yttrande
039/2012LivsmedelsverketSe yttrande
043/2012JordbruksverketSe yttrande
053/2012JordbruksverketSe yttrande
059/2012JordbruksverketSe yttrande
060/2012UtbildningsdeptSe yttrande
069/2012LivsmedelsverketSe yttrande
070/2012LivsmedelsverketSe yttrande
072/2012JordbruksverketSe yttrande
079/2012JordbruksverketSe yttrande
081/2012LandsbygdsdeptSe yttrande
089/2012Justitiedept.Se yttrande
091/2012LivsmedelsverketSe yttrande
092/2012JordbruksverketSe yttrande
103/2012LivsmedelsverketSe yttrande
104/2012JordbruksverketSe yttrande
107/2012 JordbruksverketSe yttrande