Yttranden 2015

Diarienr Mottagare Yttrande Filstorlek
066/2015-4.1.1.JordbruksverketMajs MON 87403, för användning som livsmedel och foder samt för import och bearbetning246,31 KB
063/2015-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk prövning av ett genmodifierat virus för behandling av neuroendokrin tumörsjukdom183,72 KB
062/2015-4.1.1.NaturvårdsverketFörslag till den tredje rapporteringen av genomförandet av Cartagenaprotokollet132,51 KB
060/2015-4.1.1.JordbruksverketMajs MON 87411, för användning som livsmedel och foder samt import och bearbetning251,64 KB
059/2015-4.1.1.JordbruksverketSoja FG72xA5547-127, för användning som livsmedel och foder samt import och bearbetning270,76 KB
055/2015-4.1.1.LivsmedelsverketBomull GHB14xLLCotton25xMON15985, för användning som livsmedel och foder samt import och bearbetning285,14 KB
050/2015-4.1.1.JordbruksverketMajs MON87427xMON89034x1507xMON88017x59122, för användning som livsmedel och foder samt import och bearbetning269,88 KB
049/2015-4.1.1.JordbruksverketMajs MON87427xMON89034xNK603, för användning som livsmedel och foder samt import och bearbetning266,72 KB
048/2015-4.1.1.JordbruksverketKommissionens förslag till förändring av (EG) 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder136,98 KB
043/2015-4.1.1.Justitiedept.Betänkandet myndighetsdatalag (SOU 2015:39)135,05 KB
039/2015-4.1.1.JordbruksverketSockerbeta H7-1, fältförsök, förlängning av tillstånd126,87 KB
036-037/2015-4.1.1.JordbruksverketFörslag till ändringar i föreskrifter om försöksdjur samt föreskrifter om avgifter i sammanhanget160,03 KB
035/2015-4.1.1.FinansdeptMyndigheters användning av Statens servicecenters tjänster137,37 KB
034/2015-4.1.1.JordbruksverketÄpple- och pärongrundstammar, ansökan om förlängt tillstånd169,61 KB
033/2015-4.1.1.LivsmedelsverketMajs 4114 för användning som livsmedel och foder samt import och bearbetning223,91 KB
018/2015-4.1.1.JordbruksverketSoja MON 87751 för användning som livsmedel och foder samt import och bearbetning286,99 KB
004/2015-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk prövning av ett genmodifierat virus för behandling av medelsvår till svår hemofili B, blödarsjuka180,62 KB