Yttranden 2016

Diarienr Mottagare Yttrande Filstorlek
074/2016-4.1.1.Miljö- och energideptSynpunkter på en rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen35,21 KB
073/2016-4.1.1.KemikalieinspektionenFörslag till nya grundföreskrifter om biokemiska produkter och biotekniska organismer33,84 KB
071/2016-4.1.1.JordbruksverketEU-kommissionens förslag till nytt direktiv för riktlinjer för riskbedömning28,68 KB
057/2016-4.1.1.JordbruksverketOmgodkännande av nejlika FLO-40644-6, import av snittblomma för prydnadsändamål56,48 KB
055/2016-4.1.1.LivsmedelsverketMajs MON87427xMON89034x MIR162xNK603, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning34,68 KB
052/2016-4.1.1.JustitiedeptIntegritetskommitténs kartläggning av den personliga integriteten (SOU 2016:41)37,45 KB
051/2016-4.1.1.JordbruksverketFältförsök, asp och hybridasp37,22 KB
048/2016-4.1.1.JordbruksverketJordbruksverkets förslag till beslut över fältförsök, fältkrassing, se även dnr 033/201634,68 KB
043/2016-4.1.1.SocialdeptAnpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar (ds 2016:11).24,84 KB
041/2016-4.1.1.JordbruksverketSamråd om regeringsuppdrag om riskbedömning, se även dnr 026/201636,08 KB
039/2016-4.1.1.UtbildningsdeptEtisk granskning av klinisk läkemedelsprövning (ds 2016:12)24,85 KB
037/2016-4.1.1.Miljö- och energideptSlutbetänkandet om att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer (SOU 2016:22), se även dnr 008/201671,47 KB
033/2016-4.1.1.JordbruksverketFältförsök, fältkrassing60,95 KB
031/2016-4.1.1.LivsmedelsverketSoja MON87705xMON87708xMON89788 för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning58,88 KB
026/2016-4.1.1.JordbruksverketRegeringsuppdrag, riskbedömning av genetiskt modifierade organismer, se även dnr 041/201653,27 KB
022/2016-4.1.1.LivsmedelsverketMajs 1507xMON8210xMIR162xNK603, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning55,84 KB
018/2016-4.1.1.JordbruksverketFältförsök, oljekål35,29 KB
018/2016JordbruksverketFältförsök, hybridasp34,91 KB
008/2016-4.1.1.Utredningen M2015:03Samråd i utredningen om begränsning av odling av genmodifierade växter37,24 KB