Yttranden 2016

Diarienr Mottagare Yttrande Beslut
074/2016-4.1.1.Miljö- och energideptSynpunkter på en rapport om Sveriges genomförande av ÅrhuskonventionenSe yttrande
073/2016-4.1.1.KemikalieinspektionenFörslag till nya grundföreskrifter om biokemiska produkter och biotekniska organismerSe yttrande
071/2016-4.1.1.JordbruksverketEU-kommissionens förslag till nytt direktiv för riktlinjer för riskbedömningSe yttrande
057/2016-4.1.1.JordbruksverketOmgodkännande av nejlika FLO-40644-6, import av snittblomma för prydnadsändamålSe yttrande
055/2016-4.1.1.LivsmedelsverketMajs MON87427xMON89034x MIR162xNK603, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetningSe yttrande
052/2016-4.1.1.JustitiedeptIntegritetskommitténs kartläggning av den personliga integriteten (SOU 2016:41)Se yttrande
051/2016-4.1.1.JordbruksverketFältförsök, asp och hybridaspSe yttrande
048/2016-4.1.1.JordbruksverketJordbruksverkets förslag till beslut över fältförsök, fältkrassing, se även dnr 033/2016Se yttrande
043/2016-4.1.1.SocialdeptAnpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar (ds 2016:11).Se yttrande
041/2016-4.1.1.JordbruksverketSamråd om regeringsuppdrag om riskbedömning, se även dnr 026/2016Se yttrande
039/2016-4.1.1.UtbildningsdeptEtisk granskning av klinisk läkemedelsprövning (ds 2016:12)Se yttrande
037/2016-4.1.1.Miljö- och energideptSlutbetänkandet om att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer (SOU 2016:22), se även dnr 008/2016Se yttrande
033/2016-4.1.1.JordbruksverketFältförsök, fältkrassingSe yttrande
031/2016-4.1.1.LivsmedelsverketSoja MON87705xMON87708xMON89788 för användning som livsmedel, foder, import och bearbetningSe yttrande
026/2016-4.1.1.JordbruksverketRegeringsuppdrag, riskbedömning av genetiskt modifierade organismer, se även dnr 041/2016Se yttrande
022/2016-4.1.1.LivsmedelsverketMajs 1507xMON8210xMIR162xNK603, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetningSe yttrande
018/2016-4.1.1.JordbruksverketFältförsök, oljekålSe yttrande
018/2016JordbruksverketFältförsök, hybridaspSe yttrande
008/2016-4.1.1.Utredningen M2015:03Samråd i utredningen om begränsning av odling av genmodifierade växterSe yttrande