Yttranden 2020

Diarienr Mottagare Yttrande Filstorlek
035/2020-4.1.1JordbruksverketMarknadsgodkännande_sareptasenap597,64 KB
036/2020-4.1.1Läkemedelsverketklinisk prövning hemofiliA_ta113,50 KB
022/2020-4.1.1.Läkemedelsverketklinisk prövning multipelt myelom_ta507,69 KB
021/2020-4.1.1LivsmedelsverketMarknadsgokännande majs DP23211_ta579,14 KB
013/2020-4.1.1.SocialdepartemetetAnpassningar till EUs förordning om medicintekniker499,15 KB
015/2020-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk prövning immunoterapi mot b-cellslymfom525,59 KB
014/2020-4.1.1.JordbruksverketMarknadsgodkännande majs MON 87429541,07 KB
010/2020-4.1.1.JordbruksverketFältförsök med genmodifierad potatis548,01 KB
102/2019-4.1.1.JordbruksverketRaps LBFLFK för import och bearbetning och användning som livsmedel och foder588,35 KB