Yttranden 2022

Diarienr Mottagare Yttrande Beslut
Dnr: 4.1.1-2022-014JordbruksverketEFSA_riskvärderingSe yttrande
4.1.1-2022-011LäkemedelsverketKlinisk studie av genterapi mot muskeldystrofiSe yttrande
4.1.1-2022-008LivsmedelsverketAnsökan om godkännande av leghemoglobin framställt av genetiskt modifierad Pichia pastorisSe yttrande
4.1.1-2022-001JordbruksverketFältförsök med genetiskt modifierad gråpoppelSe yttrande
4.1.1-2022-005LäkemedelsverketKlinisk prövning av immunterapi mot solida tumörerSe yttrande