Genmodifierad, virusresistent böna godkänd i Brasilien

Bean golden mosaic virus (BGMV) angriper bönor och orsakar stora skördeförluster i Latinamerika. Nu har brasilianska myndigheter godkänt en genetiskt modifierad böna som är resistent mot viruset. Bönan har tagits fram av brasilianska forskare med publika medel. Den strategi forskarna använt är att tysta en av virusets gener med hjälp av så kallad RNAi-teknik.    


Marie Nyman
Källor: Bonfim et al, Molecular Plant-Microbe Interactions 20:717 (2007); Aragao & Faria, Nature Biotechnology (Correspondence) 27:1086 (2009); CropBiotech, 19 september (2011); Nature News 478:168 (2011); Se även Forskningsnytt - Virusresistenta bönor, ris och kassava med hjälp av RNAi  

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »