Pollen i honung och Frankrikes nationella odlingsförbud

Bild på hounungsbin.
Honungsbin, Apis

År 2005 stämde en tysk biodlare delstaten Bayern efter att ha fått inblandning av pollen från den insektsresistenta majsen MON810 i sin honung. Majsen är godkänd för odling och användning som livsmedel och foder inom EU. För att få hjälp att tolka lagstiftningen vände sig den tyska domstolen till EU-domstolen för ett utlåtande. Svårigheterna med att tolka lagstiftningen i det aktuella fallet beror på att det i tillståndet listas ett antal produkter som majsmjöl, majsolja, majsstärkelse etc., men inte pollen.

I februari 2011 lämnade generaladvokaten ett förslag till avgörande. I det menade han bland annat att det krävs ett godkännande för att honung som innehåller pollen från MON810 ska få släppas ut på marknaden. I sitt utlåtande från den 6 september går EU-domstolen på samma linje.

År 2008 införde Frankrike ett nationellt odlingsförbud för majsen MON810. Den 8 september 2011 meddelade EU-domstolen att detta var i strid med gällande lagstiftning.

Marie Nyman
Källa: EU-domstolen:
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EN&Submit=rechercher&numaff=C-442/09
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=SV&Submit=Submit&numaff=C-58/10