Horisontellt överförd gen kan hjälpa gräs att anpassa sig till en viss miljö

På gräsmarkerna på Ölands alvar finns många olika livsmiljöer, bland annat varierar jordmånen från vått till torrt och från lågt till högt pH-värde. Även höjden på vegetationen varierar. Får-svingel är ett gräs som är vida spridd i alla dessa miljöer.

I fårsvingelns arvsmassa finns en gen för enzymet fosfoglukosisomeras, ett enzym som är viktigt för växtens ämnesomsättning. Genen finns i alla fårsvingelplantor, men vissa individer har en extra kopia av genen som de, via horisontell genöverföring, fått från ett gräs ur släktet gröe.

Nu har forskare visat att den extra genkopian troligtvis medverkar till att fårsvingeln kan anpassa sig till så många olika livsmiljöer. Forskarna kunde nämligen hitta ett mönster vad gäller individer med eller utan den extra genkopian. En tredjedel av de studerade gräsplantorna bar på den extra genkopian och dessa plantor tycks trivas bättre i torrare miljöer. Det här är första gången en vetenskaplig studie visar på en koppling mellan växtindivider med en horisontellt överförd gen och den miljö de lever i.

Marie Nyman

Källor: Vallenback et al, Origin and timing of the horizontal transfer of a PgiC gene from Poa to Festuca ovina. Mol. Phylogenet. Evol. 46, 890–6 (2008); Vallenback et al, Structure of the natural transgene PgiC2 in the common grass Festuca ovina. PLoS One 5, e13529 (2010); Prentice et al, A horizontally transferred nuclear gene is associated with microhabitat variation in a natural plant population. Proc. Biol. Sci. 282, 20152453 (2015)

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »