USA godkänner 23andMe:s gentest för Bloom syndrom

USA:s Livsmedels- och läkemedelsmyndighet (FDA) har godkänt ett gentest för konsumenter. Testet visar om en frisk person är bärare av ett anlag för Bloom syndrom. För att ett barn ska drabbas av syndromet krävs att båda föräldrarna är bärare av anlaget.

Individer med Bloom syndrom har en ökad risk att i unga år utveckla olika former av cancer. De har ofta inlärningssvårigheter och upprepade infektioner i luftvägar, lungor och öron. Män med Bloom syndrom producerar inga spermier och kvinnor har reducerad fertilitet.

Marie Nyman

Källa: Pressmeddelande: FDA permits marketing of first direct-to-consumer genetic carrier test for Bloom syndrome, 19 February 2015 (http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm435003.htm)

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Årsredovisning 2016

Läs mer »

Yttranden 1

Nämnden har yttrat sig i ärenden över nya grundföreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer samt om Sveriges rapport till Århuskonventionen.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Yttranden 2

Nämnden har yttrat sig över ansökningar om att bedriva fältförsök på potatis och oljedådra samt att få genomföra klinisk prövning med genetiskt modifierade T-celler.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »