Arvsmassan hos 16 arter av myggor sekvensbestämd

Malariamyggan Anopheles gambiae. Foto: James Gathany, Centers for Disease Control and Prevention.

Ett internationellt forskarlag har sekvensbestämt arvsmassan hos 16 arter av Anopheles-myggor. Av de 450 Anopheles-arter man känner till är det cirka 60 arter som bär på den parasit som orsakar malaria. En handfull av dessa arter står för det mesta av överföringen av parasiten till människa.

När DNA-sekvenserna nu är kända kan forskarna börja analysera arvsmassorna i detalj. Ingående kunskaper om de genetiska skillnaderna och likheterna mellan de olika myggarterna ger värdefull kunskap som kan vara till hjälp för att hitta nya strategier att bekämpa malaria i olika områden.

 Marie Nyman

Källa: Fontaine et al, Science, 347, DOI: 10.1126/science.1258524 (2015); Neafsey et al, Science, 347, DOI: 10.1126/science.1258522 (2015)