Världens äldsta cancer har sekvenserats

Det finns två kända tumörsjukdomar som är smittsamma. Den ena är en dödlig ansiktstumör som drabbar pungdjuret tasmansk djävul, den andra är vanligtvis godartad och drabbar hunddjurs könsorgan. Den sistnämnda sprids främst vid parning då tumörceller kommer i kontakt med könsorganens slemhinnor. Det har tidigare varit oklart när den smittsamma tumören uppstod och om det var i en hund eller en varg.

Nu har forskare sekvensbestämt tumörer från två hundar, en Aboriginal Camp Dog från Australien och en amerikansk cockerspaniel från Brasilien. De analyserade också hundarnas egna arvsmassor. Den smittsamma tumören består av celler från det djur som först drabbades. Forskarna kunde därför utifrån de nu sekvensbestämda arvsmassorna rekonstruera hur det första djuret som drabbades kan ha sett ut.

Resultaten tyder på att tumören uppstod för cirka 11 000 år sedan i en hund som liknade polarhundarna Alaskan Malamute och Siberian husky. Det är okänt om det var en hane eller hona, men hunden var sannolikt inavlad.

Troligen existerade tumören i en relativt isolerad population till för ungefär 500 år sedan. När hundar började följa med på människans globala expeditioner kunde tumören sprida sig geografiskt. I Sverige har sjukdomen diagnosticerats hos ett fåtal hundar med ursprung i Indien och Rumänien. Forskarna menar att det är anmärkningsvärt att tumören existerat i årtusenden som en slags parasitisk livsform. Detta trots att den genom åren samlat på sig närmare två miljoner mutationer. 

 

Natalie von der Lehr

Källor: Murchison et al, Science 343; 437 (jan 2014); Parker & Ostrander, Science 343; 376 (jan 2014); Statens Veterinärmedicinska Anstalt

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »