Global odling av genetiskt modifierade grödor 2013

Sockerbeta, Beta vulgaris

Under 2013 odlades genetiskt modifierade grödor på 175 miljoner hektar världen över, en ökning med fem miljoner hektar jämfört med 2012. Totalt odlades genmodifierade grödor i 27 länder. De största arealerna odlades i USA, följt av Brasilien, Argentina, Indien, Kanada och Kina.

Genetiskt modifierad sojaböna odlades på 79 procent av den totala sojabönsarealen i världen. Motsvarande siffra för bomull var 70 procent, för majs 32 procent och för raps 24 procent. Övriga genmodifierade växter som odlades kommersiellt under 2013 var squash, papaya, alfalfa, sockerbeta, tomat, poppel och paprika.

En genetiskt modifierad gröda är godkänd för odling inom EU. Det är en majs med beteckningen MON810 som är resistent mot bland annat majsmott. Inom EU odlades den insektsresistenta majsen på 148 013 hektar under 2013, en ökning med cirka 15 procent jämfört med föregående år. Majsen odlades i Spanien, Tjeckien, Portugal, Slovakien och Rumänien. Av de nära 150 000 hektaren, odlades cirka 92 procent i Spanien.

Från MON810 förädlas majsen vidare för att få fram olika sorter för olika klimat etc. I slutet av december 2013 fanns 226 olika majssorter som bygger på MON810 i EU:s gemensamma sortlista över arter av lantbruksväxter.

Fyra insektsresistenta aubergine godkändes för odling i Bangladesh under 2013. Auberginen som i Asien kallas Btbrinjal har tagits fram av Bangladesh Agricultural Research Institute. I januari 2014 distribuerades utsäde ut till 20 lantbrukare i fyra regioner i landet. Detta är första gången första gången aubergine godkänts för odling och det kommer att bli den första genetiskt modifierade grödan som odlas i Bangladesh.

I Indonesien har ett torktolerant sockerrör godkänts för odling. Sockerröret har tagits fram av det statligt ägda företaget Perkebunan Nusantara XI.

Marie Nyman

Källa: Global Status of Commercialized Biotech/GM crops 2013, http://www.isaaa.org