017/2013 – Utbildningsdept, register viss forskning