039/2016 – Utbildningsdept, klinisk läkemedelsprövning