048/2016 – Jordbruksverket, förslag till beslut, fältkrassing