087/2018 – Läkemedelsverket, klinisk studie fas II – Lymfactin®