Fältförsök genetiskt modifierad backtrav, yttrande om förslag till beslut