Synpunkter på kommissionens förslag till förordning om växterframtagna med vissa nya genomiska tekniker och växternas användning som livsmedel och foder