Förslag till beslut om fältförsök genomredigerad potatis