046/2017 – Socialdept, Utredning om reglering av biobanker (SOU 2017:40)