Australiens högsta domstol ogiltigförklarar patent på gen som ger ökad risk för bröstcancer

BRCA1 är en human gen vars protein hjälper till att reparera skadat DNA. Mutationer i genen som leder till att det inte produceras något funktionsdugligt protein är förenade med en mycket hög risk för att utveckla bröstcancer.

Myriad Genetics är ett USA-baserat företag som utvecklat ett gentest för analys av mutationer i BRCA1-genen. De har haft patenträttigheterna i Australien och testerna har, via licens, marknadsförts av det australiensiska företaget Genetic Technologies.

Den 7 oktober 2015 ogiltigförklarade högsta domstolen patentet. Domstolen menade att isolerat DNA som kodar för ett BRCA1-protein med specifika genetiska förändringar inte är en patenterbar uppfinning.

Marie Nyman

Källa: High court of Australia, D´Arcy v Myriad Genetics Inc & Anor: http://www.hcourt.gov.au/assets/publications/judgment-summaries/2015/hca-35-2015-10-07.pdf