Australiensiska forskare utvecklar genmodifierat vete med kolesterolsänkande egenskaper

Bild på veteax
Vete, Triticum aestivum

Korn och havre innehåller höga halter av lösligt betaglukan. Betaglukan i löst form kan sänka kolesterolhalten och därmed minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Vete har inte samma goda egenskaper eftersom det innehåller betaglukan med en struktur som gör det olösligt.

Nu har australiensiska forskare på molekylär nivå undersökt vad som skiljer betaglukanet i havre från det i vete. Det visade sig att skillnaderna mellan det enzym som producerar betaglukan i de två sädesslagen är mycket liten. Det rör sig om en enda aminosyra. Eftersom det är frågan om en så pass liten skillnad planerar forskarna att testa någon av de nya genredigeringsteknikerna. Med dessa tekniker kan man göra små och riktade förändringar i genen för enzymet och därmed påverka aminosyrasammansättningen. De har även planer på att undersöka om enzymets aminosyrasammansättning varierar i olika vetesorter.

Redan nu genomför forskargruppen fältförsök med vete som modifierats med havrets gen för enzymet.

Marie Nyman

Källor: Kommissionens förordning (EU) nr 1160/2011 av den 14 november 2011 om godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk; Membrane pore architecture of the CsIF6 protein controls (1-3, 1-4)-betaglucan structure, Stephen A. Jobling, Science Advances 2015;1:e1500069 (12 June 2015); Developing wheat with cholesterol lowering properties (http://www.csiro.au/en/Research/AF/Areas/Plant-Science/Wheat-barley/b-glucan-wheat)