Beslutsprocess 1829 2003

Illustration över beslutsprocessen för ansökningar under förordning 1829/2003. Illustration och copyright: Gunilla Elam.