Beslutsprocess 2001 18

Illustration av beslutsprocessen för ansökningar under direktiv 2001/18/EG. Illustration och copyright: Gunilla Elam.