CAR-T-celler levererar det protein som saknas

Dendriter (gröna), T-celler (rosa). Foto: National Cancer Institute

Hittills har CAR-T-celler främst modifierats för att upptäcka och attackera cancerceller. Nu har forskare använt dem för att leverera ett protein som saknas hos 50 procent av de patienter som drabbas av follikulärt lymfom. Lymfom är ett samlingsnamn för de tumörsjukdomar som drabbar celler i lymfsystemet.

CAR-T-celler modifierades för att producera det saknade proteinet och fördes därefter in i möss med transplanterat lymfom. Detta gav en positiv terapeutisk effekt. Forskarna har visat att det fungerar, men det krävs ytterligare forskning innan det eventuellt kan testas i kliniska försök.

Marie Nyman

Källa: Boice et al, Loss of the HVEM tumor suppressor in lymphoma and restoration by modified CAR-T cells. Cell. 2016;167:405-418.