CRISPR i rymden

Bilden visar en astronaut som svävar i rymden.

För första gången har gensaxen CRISPR/Cas9 använts i rymden. Syftet var att studera hur celler reparerar de skador på DNA:t som uppkommer till följd av kosmisk strålning. Studien har designats av en grupp studenter som vann tävlingen ”Genes in Space” där vinsten var att med hjälp av astronauter genomföra sitt experiment vid en rymdstation.

Kosmisk strålning är extremt energirika partiklar som skickas ut i hög hastighet från stjärnexplosioner (så kallade supernovor) och supertunga svarta hål. För astronauter som vistas länge i rymden är kosmisk strålning den största kända hälsorisken eftersom den orsakar DNA-skador. När cellens eget reparationssystem försöker laga skadorna uppstår ofta mutationer som i sin tur kan vara sjukdomsframkallande.

Gensaxen CRISPR/Cas9 användes i studien för att utföra snitt i arvsmassan som simulerar de DNA-skador som orsakas av kosmisk strålning. Experimenten utfördes på jäst. Efter att snitt utförts kopierades jästens arvsmassa upp till miljontals kopior och sekvensbestämdes. Studenterna kunde följa vilka mutationer som uppstod och hur väl cellens eget reparationssystem fungerade i rymden. Samtliga steg utfördes vid rymdstationen av astronauter som handleddes av studenterna från jorden.

Motiveringen bakom studenternas vinst i tävlingen var att deras projekt har potential att förbättra vår förmåga att tolerera kosmisk strålning. Det kommer förutom att skydda de astronauter som arbetar vid rymdstationer att ta människan ett steg närmare att kolonisera andra planeter.

/Mia Olsson
Källa: History in the Making: Student Experiment Edits DNA with CRISPR Technology in Space. The ISS National lab blog. May 24 (2019)