CRISPRoff – ett nytt verktyg för att stänga av gener

En grupp forskare har utvecklat CRISPRoff, ett nytt genetiskt verktyg som gör det möjligt att stänga av specifika gener utan att ändra den genetiska koden. I studien visade forskarna bland annat hur de kunde stänga av tillverkningen av proteinet Tau som är inblandad i uppkomsten av Alzheimers – och Parkinsons sjukdom.

När en gen är aktiv används instruktionerna som finns lagrade i genen till att tillverka en produkt, oftast ett protein. Det kallas att genen uttrycks och om genen stängs av upphör tillverkningen. Geners aktivitet är inte konstant utan regleras hela tiden beroende på vilka proteiner som cellerna och kroppen behöver för tillfället.

CRISPRoff baseras på gensaxen CRISPR/Cas9 som i sin ursprungliga form består av själva saxen (Cas9) och ett guide-RNA som visar vart i arvsmassan klippet ska utföras. I CRISPRoff är Cas9 utbytt mot ett annat protein som fäster en kemisk förening, en metylgrupp (CH3), intill en gen. Det kallas för DNA-metylering och det är guide-RNA:t som visar vid vilken gen metylgruppen ska fästas.

DNA-metyleringen gör så att genen helt, eller delvis, stängs av. Det är en typ av gen-reglerande mekanismer som kallas för epigenetiska förändringar som kan styras med CRISPRoff. Forskarna bakom studien har utvecklat ytterligare ett verktyg, CRISPRon, som gör det möjligt att sätta på genen igen med hjälp av särskilda enzymer som klipper bort metylgrupperna.

Hittills har verktyget bara testats på levande celler i laboratoriet, men CRISPRoff har potential att i framtiden lägga grunden för en helt ny typ av genterapier. I en sådan typ av behandling skulle gener som orsakar sjukdom stängas av, helt eller tillfälligt, med hjälp av programmerbara epigenetiska förändringar.

/Mia Olsson

Källa:

Nunez et al., Genome-wide programmable transcriptional memory by CRISPR-based epigenome editing. Cell. 9 April 2021

Scientists develop CRISPRoff for controlling gene expression thought heritable epigenetic memory. Genetic Engineering and Biotechnology News. 9 April 2021