Dödsfall efter immunterapibehandling

Bild på T-cell.
T-cell. Foto: National Institute of Allergy and Infectious Diseases.CC BY-NC 2.0

I juli 2016 stoppade en amerikansk myndighet ett kliniskt försök med CAR-T-celler efter att tre patienter avlidit. Patienterna avled på grund av så kallat cerebralt ödem, det vill säga vätskeansamling i hjärnan. Detta antogs då bero på ett läkemedel som patienterna fått före behandlingen och myndigheten gav företaget Juno Therapeutics tillstånd att återuppta studien.

I slutet av november avled ytterligare två patienter av samma åkomma. Detta trots att läkemedlet som antogs ha orsakat vätskeansamlingarna inte längre användes. Företaget avslutade i och med det försöken. Vad vätskeansamlingarna beror på är ännu så länge oklart.

Marie Nyman

Källor: Mullin, Deaths in CAR-T Trials Haunt Promising New Cancer Treatment. https://www.technologyreview.com. 2016. https://www.technologyreview.com/s/603005/deaths-in-car-t-trials-haunt-promising-new-cancer-treatment/ , Bender, Gene therapy: Industrial strength. Nature. 2016;537:S57-S59. doi:10.1038/537S57a.