Ekologisk restaurering med genmodifierade träd

Ett foto av människor vid amerikanska kastanjer under senare delen av 1800-talet. Foto: The American Chestnut Foundation.
Amerikansk kastanj under senare delen av 1800-talet. Foto: The American Chestnut Foundation.

Den amerikanska kastanjen har sitt ursprung i de östra delarna av Nordamerika. Där var den en gång i tiden ett av de vanligaste träden och en nyckelart inom sitt utbredningsområde. 

Den invasiva svampen Cryphonectria parasitica är en skadegörare på amerikansk kastanj och upptäcktes första gången i USA 1904. Den spred sig sedan över kastanjebältet och dödade miljarder träd. Svampen hör hemma i Asien och hade kommit till USA via import av infekterade kastanjeplantor, troligtvis från Japan. Kastanjerna som med sina trädkronor bildat skogens tak var 50 år senare en del av undervegetationen. Det fick både ekologiska och ekonomiska konsekvenser och den amerikanska kastanjen listas idag som en akut hotad art.

I början av 2020 ansökte forskare inom American Chestnut Research and Restoration Project om godkännande av en genetiskt modifierad kastanj med motståndskraft mot svampen. Den gen som ger trädet motståndskraft producerar ett enzym som avgiftar den oxalsyra svampen producerar. Oxalsyra försvagar cellväggarna kring trädets celler vilket leder till att andra svampenzymer kan bryta ner cellväggarna och membranen. Det här är första gången en ansökan lämnats in där målet med den genetiskt modifierade organismen är ekologisk restaurering. Kastanjen omfattas inte av något patent.

Marie Nyman

Källor: Petition for determination of nonregulatory status for blight-tolerant Darling 58 American chestnut. Submitted by American Chestnut Research and Restoration Project, State University of New York, 17 January 2020; Cryphonectria parasitica, the causal agent of chestnut blight: invasion history, population biology and disease control. Rigling and Prospero, Molecular plant pathology, (2018) 19(1), 7–20; The American Chestnut Research and Restoration Project.