Epigenetisk förändring ger 50 procent högre skörd

Metylering är en typ av kemisk modifiering som innebär att metylgrupper (CH3) binder till DNA eller RNA. I slutänden påverkar metyleringsmönstret vilka proteiner som produceras, när de produceras och hur mycket. Ett samlingsnamn för olika mekanismer som påverkar genuttrycket utan att påverka själva DNA-sekvensen är epigenetik.

Det är sedan tidigare känt att ett protein som förkortas FTO kan radera metylgrupper från RNA och därmed påverka cellers tillväxt i djur, inklusive människa. När ris modifierades med genen för FTO-proteinet ökade risskörden med 50 procent. Det modifierade riset fick fler och längre rötter, en effektivare fotosyntes och bättre motståndskraft mot torka. Forskarna upprepade försöket med potatis och fick samma resultat.

Källa: RNA methylation increases the yield and biomass of rice and potato plants in firld trials. Yu et al, Nature biotechnology https://doi.org/10.1038/s41587-021-00982-9 (2021)