Gyllene riset godkänt för odling i Filippinerna

Det gyllene riset är modifierat för att producera betakaroten i riskornen. Karotenoider är röda, gula och orangea pigment som finns i många blommor, frukter och grönsaker. Vissa karotenoider, till exempel betakaroten, kan i kroppen omvandlas till A-vitamin. Brist på A-vitamin är ett stort problem i vissa delar av världen. Världshälsoorganisationen beräknar att 250 miljoner barn i förskoleåldern lider av A-vitaminbrist och att det leder till blindhet hos mellan 250 000 och 500 000 barn per år.

I december 2019 blev Filippinerna det första land med allvarliga problem med A-vitaminbrist som godkände det gyllene riset för användning som livsmedel och foder. Tidigare har riset godkänts i Australien, Nya Zeeland, Kanada och USA. Det gyllene riset planeras dock inte att säljas i de sistnämnda länderna. Ansökningarna skickades in av det internationella risforskningsinstitutet (IRRI) för att handeln inte ska störas vid en eventuell inblandning av det gyllene riset i konventionellt ris. I juli 2021 godkände Filippinerna även odling av riset och utsäde kommer att distribueras till resurssvaga lantbrukare. Det ris som nu godkänts har utvecklats av Det internationella risforskningsinstitutet (IRRI) i samarbete med Philippine Rice Research Institute (PhilRice).

I en studie publicerad 2019 undersökte forskare hur mycket av det rekommenderade intaget av A-vitamin som skulle täckas om konventionellt ris byttes ut mot det gyllene riset. Enligt studien skulle det uppskattningsvis täcka 89 till 113 procent respektive 57 till 99 procent av det rekommenderade intaget för förskolebarn i Bangladesh respektive Filippinerna

Marie Nyman

Philippines becomes first country to approve Golden Rice for planting- Golden Rice Project, July 2021; Compositional analysis of genetically engineered GR2E “Golden Rice” in comparison to that of conventional rice. Swamy et al., J. Agric. Food Chem. 67, 7986–7994 (2019)