Fler och längre kashmirfibrer med hjälp av gensaxen CRISPR/Cas9

Sjalar av kashmir

Kashmir är underullsfibrer från getter och används vid textiltillverkning. Då getterna börjar fälla sin vinterull tas kashmiren om hand. Kinesiska forskare har med hjälp av CRISPR/Cas9 slagit ut en gen som påverkar fibrernas längd. Mutationer som gör att just den genen slås ut är anledningen till att till exempel norsk skogskatt har så lång päls.

De genomredigerade kashmirgetterna producerade mer kashmir med i snitt längre fibrer än kontrollgetterna. Fibrernas diameter påverkades inte.

Marie Nyman

Källa: Disruption of FGF5 in Cashmere Goats Using CRISPR/Cas9 Results in More Secondary Hair Follicles and Longer Fibers. Wang et al, PLOS ONE DOI: 10.1§371/journal.pone.0164640 (October 18, 2016)