Förändra färg på julstjärnan med CRISPR/Cas9

Under året har gensaxen CRISPR/Cas9 för första gången använts på julstjärna. Den redigerade julstjärnan har fått en klart orange-röd färg. Julstjärnan härstammar från Mexiko där den är en buske snarare än en krukväxt. Det som lyser upp i vintermörkret är julstjärnans högblad, medan själva blommorna är små och gula. Högbladen är naturligt röda och i princip alla rosa och vita varianter har tagits fram via traditionell mutationsförädling där gamma- eller röntgenstrålning används för att skapa mutationer för att förändra högbladens färg.

Traditionell mutationsförädling är helt slumpmässig och inducerar en mängd mutationer i växtens arvsmassa. Med CRISPR/Cas9 kan man välja vilken gen i julstjärnan som ska muteras och forskarna bakom studien ser därför gensaxen som ett gott alternativ till strålning.

Källor: First genome edited poinsettias: targeted mutagenesis of flavonoid 3′-hydroxylase using CRISPR/Cas9 results in a colour shift. Nitarska et al, Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC) (2021) 147:49–60; A highly mutable GST is essential for bract colouration in Euphorbia pulcherrima Willd. Ex Klotsch. Vilperte et al, BMC Genomics volume 22, Article number: 208 (2021)