Genetiskt modifierade myggor direkt till brasilianska konsumenter

Flera allvarliga sjukdomar som malaria, denguefeber, zika och gula febern sprids med myggor. Sedan 1950-talet har olika arter av insekter steriliserats med hjälp av strålning och sedan släppts ut i sin naturliga miljö. Det är ett sätt att minska en population av insekter som sprider sjukdomar, eller skadar det människan odlar.

Logiken bakom strategin är att när sterila insekter parar sig med insekterna i naturen produceras ingen avkomma och populationen minskar. En nackdel med tekniken är att insekternas överlevnadsförmåga kan försämras på grund av strålningen. Det gör att de sterila insekterna får svårare att konkurrera med sina artfränder i naturen.

En strategi som testats i drygt tio år är att med hjälp av genetisk modifiering minska populationer av sjukdomsframkallande myggor.

Det första försöket där genetiskt modifierade myggor släpptes ut i miljön genomfördes 2009 på Caymanöarna. Det var det brittiska företaget Oxitecs myggor av arten Aedes aegypti som testades. Myggarten sprider sjukdomarna zika, gula febern, denguefeber och chikungunya.

Under 2014 godkände Brasilien Oxitecs modifierade Aedes-myggorna för kommersiell användning. Sedan dess har tekniken utvecklats och 2020 godkände Brasilien myggor som modifierats på ett lite annat sätt, men med samma syfte. I båda fallen är det enbart hanar som släpps ut i miljön där de parar sig med vilda honor. Den första generationens myggor var modifierade så att alla individer i avkomman dog. De myggor som godkändes i Brasilien 2020 är modifierade på så sätt att bara de individer i avkomman som är honor dör, medan hanarna överlever.

I november 2021 började Oxitec sälja modifierade myggor direkt till de brasilianska konsumenterna. Produkten finns att köpa på nätet och består av en låda som innehåller hanmyggor i form av ägg. När vatten tillsätts utvecklas myggorna och tar sig ut ur lådan. Aedes aegypti är en invasiv art som ursprungligen kommer från den afrikanska kontinenten.

Marie Nyman

Källor: Oxitec’s New Friendly™ Aedes aegypti Mosquito Technology Receives Full Biosafety Approval in Brazil 27 May 2020; Oxitec Announces Ground-breaking Commercial Launch of Its Friendly™ Aedes aegypti Solution in Brazil. Oxitec News 3 November 2021.