Forskaren som genomredigerade embryon i reproduktivt syfte avskedad

Bild på sax
Genomredigeringstekniker som CRISPR/Cas9 kallas populärt för gensaxar

Den kinesiske forskare som vid ett vetenskapligt möte i november 2018 hävdade att han med hjälp av gensaxen CRISPR/Cas9 inaktiverat en gen i embryon och att tvillingar fötts har avskedats från det universitet där han arbetade.
Den kinesiska regeringen var snabb att fördöma och förbjuda vidare experiment och i januari 2019 meddelade Guangdongs hälsodepartement att forskaren brutit mot de lagar som reglerar genomredigering på människa.
Resultaten har inte publicerats i någon vetenskaplig tidskrift. Därmed har uppgifterna inte heller kontrollerats av utomstående forskare via en så kallad kollegial faktagranskning (peer review).

I kölvattnet av nyheten om de genomredigerade barnen beslutade Världshälsoorganisationen att tillsätta en rådgivande expertgrupp. Gruppens uppgift blir att analysera de vetenskapliga, etiska, sociala och juridiska utmaningarna i samband med mänsklig genomredigering och att ge råd och rekommendationer om lämpliga styrmedel

Källor

Genome-edited baby claim provokes international outcry. Nature News 563, 607-608 (2018); First CRISPR babies: six questions that remain. Nature News. 30 November 2018; After last week’s shock, scientists scramble to prevent more gene-edited babies. Science Dec. 4, 2018; Shock greets claim of CRISPR-edited babies Science 30 Nov 2018:Vol. 362, Issue 6418, pp. 978-979; WHO Expert Advisory Committee on Developing Global Standards for Governance and Oversight of Human Gene editing; CRISPR-baby scientist fired by university, Nature News, 22 January 2019; The blind babymaker, Nature Biotechnology volume 37, page 1 (2019)