Första kommersiella skörden av genetiskt modifierad lax

Under sommaren 2021 skördades för första gången den genetiskt modifierade fisken AquaAdvantage på kommersiell nivå. Samma månad godkändes den modifierade laxen för marknadsintroduktion i Brasilien. Sedan tidigare är laxen godkänd i Kanada och USA

AquAdvantage är en atlantlax som modifierats så att de växer snabbare under sin tidiga utveckling. I slutänden blir de ungefär lika stor som lax som inte modifierats.

Marie Nyman

AquaBounty Announces First Harvest of GE Atlantic Salmon; Receives Approval for the Sale of GE Atlantic Salmon in Brazil. Pressmeddelande, AquaBounty June 1, 2021; Snabbväxande lax – Gentekniknämnden