AquAdvantage: snabbväxande lax

AquAdvantage är namnet på atlantlax som modifierats så att de växer snabbare under sin tidiga utveckling. I slutänden blir de ungefär lika stor som lax som inte modifierats.

Eftersom de växer snabbare är de färdig för försäljning efter 16 till 18 månader mot normalt mellan 28 och 36 månader. Laxen har modifierats med en gen som isolerats från kungslax och som producerar ett tillväxthormon. Genens promotor kommer från tånglake. Anledningen till att man inte har använt kungslaxens promotor är att den gör att genen bara är aktiv under vissa förhållanden, beroende på till exempel dagslängd och temperatur. Promotorn från tånglaken gör att genen är aktiv hela tiden oberoende av omgivande faktorer. Det produceras alltså tillväxthormon hela tiden.

För att minimera risken för att de modifierade laxarna rymmer och parar sig med vild lax sker odlingarna på land i tankar inomhus. Laxarna är dessutom triploida. Det gör att bildandet av könsceller under meiosen inte fungerar och laxarna blir sterila.   

Den genetiskt modifierade laxen AquAdvantage och en icke modifierad lax vid samma ålder.
En jämförelse i storlek mellan AquAdvantage och en icke modifierad lax vid samma ålder. Foto och copyright: AquaBounty Technology

I november 2015 godkände livsmedels- och läkemedelsmyndigheten i USA den modifierade laxen som livsmedel. Det var då det första genetiskt modifierade djuret som godkändes som livsmedel. Ett år senare godkändes AquaAdvantage som livsmedel i Kanada och 2021 i Brasilien. 

Uppdaterad oktober 2021.

Referenser

Visa referenslista Dölj referenslista
  • AquAdvantage, http://aquabounty.com/

  • AquAdvantage Salmon Fact Sheet, U.S. Food and Drug Administration.

  • GM salmon sale. Nature, 548:141, 2017

  • First genetically engineered salmon sold in Canada. Nature, 4 August 2017

  • AquaBounty Announces First Harvest of GE Atlantic Salmon; Receives Approval for the Sale of GE Atlantic Salmon in Brazil. Pressmeddelande, AquaBounty June 1, 2021